Som lejer af kontorhotel i FO-byen bliver du en del af dette store fællesskab og får især tæt kontakt til "projektvuggen" i FO-Aarhus' administration Frederiksgade 78 C, hvor vores projekt- og udviklingsmedarbejdere sidder.

Der kommer mere end 130.000 mennesker i FO-byen årligt: frivillige, kunder, medarbejdere, kursister, festgæster, eventmagere, mødedeltagere osv. Der er således nok at "arbejde med" når det gælder nye samarbejdspartnere eller nye kunder.

Der er en god energi i FO-byen med masser af aktiviteter, arrangementer, events, møder, undervisning (edb, bevægelse, jobsøgning, sprog, køkken, rengøring, dans m.m.), fester, foredrag, rådgivning, vejledning, projektudvikling, selvudvikling....

Retningslinjer for kontorfællesskabet

Der er opstillet containere ved P-pladserne i baggårdene i Frederiksgade 78 og Vester Alle 8. Almindeligt dagligt affald må lægge i disse containere (sorteres efter papir og ikke-papir). Hvis lejere en gang imellem har større mængder affald, skal man selv bortskaffe dette.

Tonerpatroner fra laserprintere og kopimaskiner (hvis det er klassificeret som miljøskadeligt)  samt batterier lægges i pedellernes postbakke i det store kopirum i Frederiksgade 78C, med en seddel på at det er miljøaffald.

Hos FO-Aarhus' pedeller i Vester Alle 8, niveau 0 (=kælder), kontor VA8-011, tlf. 22 20 49 58, får medarbejdere udleveret nøgle og alarmkode.

Der er alarm på alle bygninger i FO-byen. Alarmerne er altid tilsluttet, når der ikke er nogen i bygningerne. I Vester Alle 8 er det normalt pedellerne, der slår alarmen fra om morgenen ca. 7.30 og slår den til om aftenen ca. 22.30. (Dørene er låst fra ca. kl. 20.00).

Det er ikke tilladt at overnatte i FO-byens bygninger, da alarmerne altid skal være sat til om natten.

ArbejdsPladsVurderingen (APV) kan ses på hjemmesiden www.fo-aarhus.dk

På chefsekretær Inge Madsens kontor er en mappe tilgængelig med oplysninger om FO-Aarhus', Daghøjskolen Gimles og Fonden Ryesgade 7's tiltag vedr. arbejdsmiljø.

Både banegård, busgade og Park Alle med de mange busholdepladser ligger få minutters gang fra Frederiksgade 78/79 og Vester Alle 8. 

Lufthavnsbus til/fra Aarhus Lufthavn i Tirstrup har stoppested lige ved Aarhus Banegård.

 

Orienter dig om flugtveje allerede første gang, du er i lokalerne
Gangarealer og trappeafsatser må aldrig bruges til opmagasinering af ting og sager.
Der er placeret brandslukningsmateriel forskellige steder i bygningen.

Lejere af kontorhotel skal selv sørge for at egne ejendele er forsikret. FO-Aarhus' forsikring dækker ikke andres ejendom.

Vær opmærksom på at ingen forsikring dækker, hvis der stjæles ting fra et ulåst rum og der ikke gøres anskrig i gerningsøjeblikket. Dvs. pas på tasker, punge, frakker, bærbare computere og andre løse genstande. Lås altid døren, når du forlader dit kontor.

Ved misligholdelse og skader på bygning, lokaler og inventar, vil erstatningskrav blive gjort gældende over for lejer.

Lejere i kontorhotellet deltager ikke i FO-Aarhus' interne personalemøder eller kurser, men er velkomne til at melde sig til julefrokost og andre fester, der måtte arrangeres i FO-Aarhus' regi.

Desuden er lejerne velkomne til at trække på husets medarbejdere med hensyn til deres viden, ekspertise og kontakter. I storrumskontoret sidder f.eks. flere forskellige udviklingsmedarbedjere inden for FVU, ordblindeundervisning, sprogundervisning, daghøjskole, projekter for arbejdsløse, aftenskole m.v.

Lejere af kontorhotel får tilsendt FO-Aarhus' interne nyhedsbrev hver 14. dag.

Kablet eller trådløst internet følger med i lejen af kontorhotel og består af direkte adgang til internettet uden firewall, sikkerhed eller begrænsninger. Hvis der er internet stik i lokalet, vil der altid blive koblet op til dette og ikke til trådløst. De enkelte lokaler kobles direkte op til kabelstik. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til FO-Aarhus' edb-medarbejder André Lynard på tlf. 28 49 96 46.

På FO-Aarhus' hjemmeside: www.fo-aarhus.dk findes f.eks. en liste over administrative medarbejdere samt bestyrelsesmedlemmer i FO-Aarhus.

Via webserver er der adgang til at booke mødelokaler i administrationslokalerne i Frederiksgade 78C. Er alle 4 mødelokaler her booket op samtidigt, kan man på www.fo-aarhus.dk/lokalebooking booke andre mødelokaler og undervisningslokaler i FO-byen i Vester Alle 8.

Lejere af kontorhotel er selv ansvarlig for deres egen backup og edb-sikkerhed i form af firewall m.v. 

Vi har i 2015 fået opført en hængende have midt i FO-byen. Denne må benyttes af alle lejere, når der ikke f.eks. er særlige arrangementer for indbudte gæster.

Der findes et køkken på 1. sal i Frederiksgade 78 C. Her er der kaffemaskine, service, køleskab, fryser og opvaskemaskine.
Man er velkommen til at brygge kaffe på kaffemaskinen. Kaffe/te (inkl. filtre), mælk, sukker og alle andre mad- og drikkevarer leverer lejere af kontorhotel selv. Skriv navn på varerne, hvis de opbevares i køkkenet.
Servicet kan lånes, men husk at rydde op og at anbringe brugt service i opvaskemaskinen.
I Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8 findes Café Nicolai inkl. stort industrikøkken. Lejere I FO-byen, der ønsker forplejning skal kontakte Gyngen: https://www.fo-aarhus.dk/lokaler/lokaleudlejning/café-nicolai/ 

Café Nicolai ligger i kælderen, hvor der serveres mad for alle. De tilbyder også Take-away.
Café Nicolai er åben man.-tors. kl. 8.30 - 14.00. Fredag er der normalt lukket.
Morgenbuffet: kl. 8.30-9.30. Varm mad: kl. 11.45-13.00.

Café Nicolai kan der bestilles servering til møder, f.eks. kaffe, te, rundstykker, kager, vand, frokostanretninger m.v. Der kan dækkes op til arrangementer i alle vores mødelokaler.

Ønsker man, at kantinen skal dække op til et arrangement i et af vores mødelokaler eller man ønsker at reservere plads til frokost til et større antal personer i Café Nicolai, skal man i forvejen bestille mødelokalet på FO-Aarhus' outlook/lokalebookingsprogram (se under punktet mødelokaler). Derefter kan man meddele kantinen i hvilket lokale, der skal dækkes op.
Ved større arrangementer (f.eks. receptioner m.v.), som ønskes afholdt i et af FO-byens lokaler er proceduren den samme.

 

Der forefindes 1 stor kopimaskine i Frederiksgade 78 C, st., som benyttes af lejere i kontorhotellet. Denne maskine kan kopiere (sort/hvid og farve), hæfte, sortere, kopiere i foldere og scanne. Ved henvendelse til receptionist Marianne Rosell, tlf. 87 46 45 52, udleveres brugernummer. Brugeren betaler sit forbrug efter regning og i henhold til de til enhver tid gældende takster.

Transparenter, labelark, farvet papir kan købes ved henvendelse til FO-Aarhus' reception i Frederiksgade 78 C.  

NB. Lejer sørger selv for alm. printer til direkte udskrift fra computer.

I FO-byen har vi en flad struktur og vores ledelsesform er "den lærende organisation". Det stiller store krav om at vi alle er bærere af flg. egenskaber:

•                    selvstændighed

•                    initiativ

•                    samarbejdsevne

•                    åbenhed

Oven i de faglige kvalifikationer kommer altså i væsentlig grad sociale kvalifikationer.

At snakke om alkohol er en øvelse i åbenhed og i at være bevidste om hvilke redskaber vi kan bruge hvis en af os får problemer, i dette tilfælde med alkohol. Det er åbenlyst at resultatet kan overføres til andre problemer.

Alkohol og arbejdsplads er heldigvis ikke længere det tabuemne, det hidtil har været. Grunden er nok at et stigende antal arbejdspladser vælger at række medarbejdere en hjælpende hånd, i stedet for at give dem en fyreseddel.

Ved at indføre en aktiv og bevidst alkoholpolitik kan FO-Aarhus med forholdsvis enkle midler forebygge og håndtere alkoholproblemer…..uden at lave forbudspolitik.

En aktiv og bevidst alkoholpolitik består af 2 halvdele: den ene er primært forebyggende og beskriver i hvilket omfang alkohol og arbejdsplads hører sammen, den anden halvdel sigter mod at håndtere problemdrikkeri og fastlægge hvilke hjælpeforanstaltninger man vil tilbyde sine medarbejdere. Der skal også være retningslinjer for hvordan man vil håndtere anonymitet, registrering af fravær ved behandling samt evt. misligholdelse af indgåede aftaler.

Del 1:

• vi vil forpligtige os til at diskutere alkohol 1 gang årligt (i marts måned) da vi mener at åbenhed om emnet er det vigtigste. Til diskussionen inviteres alle i huset + EDB medarbejdere og pedeller.

• Vi ønsker at videreføre den nuværende stil på vores arbejdsplads, dvs. at vores holdning er at det er uforeneligt med et seriøst arbejde at være påvirket af eller lugte af alkohol. Derfor bør indtagelse af alkohol ikke finde sted i arbejdstiden med ganske få undtagelser. Anledningerne til en lykønskningsskål i arbejdstiden skal begrænses til ganske særlige lejligheder. Ønsker man at hilse på sine kolleger over et lille glas i anden anledning er man velkommen til at markere begivenheden efter arbejdstiden.

Del 2:

• Ved "fornemmelse af "at en kollega har problemer og efter grundig research ønsker vi at have mulighed for at kunne henvende os til en fra ledelsesgruppen: Torben, Inge. Ledelsesgruppen samarbejder og orienterer hinanden.

• Ledelsesgruppen tager initiativ til en samtale og får her klarlagt problemet og dets omfang.

1. fase: samtale, opmærksomhed, "vi ved det", registrering af arbejdsindsats.

2. fase: valg mellem fyring eller hjælp. Hvis vedkommende vælger hjælp udformes en handlingsplan der fortæller hvad FO-Aarhus forventer at medarbejderen gør for at komme ud af misbruget og hvad FO-Aarhus tilbyder som hjælp moralsk og evt. økonomisk

• Såfremt medarbejderen ikke følger planen og igen overtræder alkoholreglerne kan medarbejderen få en chance mere eller fyres. Her skal det tages hensyn til de nære kolleger.

Nogle sager vil ende ved fase 1, nogle ved fase 2 og forhåbentlig få vil gå til fase 3. Hvor længe de enkelte faser varer afhænger af ledelsesgruppen og den enkelte…man må være indstillet på tilbagefald og lave aftaler om det.

Ledelsesgruppen må desuden aftale med den enkelte om graden af åbenhed om problemet 

3. fase: Der tages skridt til advarsel og evt. afskedigelse.

I Frederiksgade 78 C, st. er der 3 interne mødelokaler, som gratis kan bookes af lejere af kontorhoteller:

Mødelokale nr. 005 - stueetagen (12 personer)

Mødelokale nr. 102 - 1. sal i forbindelse med storrumskontor (4 personer)

Om aftenen kan mødelokale på 1. sal (= medarbejderkantine)  nr. 101 bookes til møder (ca. 20 personer)

I Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8 er der ligeledes en række mødelokaler, som kan bookes, hvis de ovennævnte lokaler alle skulle være optaget på én gang.

Så går man ind på www.fo-aarhus.dk og videre til Lokalebooking og vælger et passende lokale fra menupunktet  "Mødelokaler" (tallet i parentes bag lokalenummer angiver det antal personer, der er plads til i lokalet). Herefter bookes lokalet direkte fra hjemmesiden.

Udstyr: Et generelt trådløst netværk med direkte adgang til Internettet uden Firewall, sikkerhed og begrænsninger kan benyttes. Ved længerevarende brug af et lokale kan tilslutning via netstik etableres efter aftale med André Lynard på tlf. 28 49 96 46. Tavle findes i alle mødelokalerne i Vester Alle 8.

Vedrørende servering

Der må gerne serveres mad, kaffe, te, rundstykker, kager og vand i mødelokalerne.

• Det henstilles, at lånt service returneres til køkkenet umiddelbart efter mødets afslutning. Dette af hensyn til kantinepersonalet og de næste brugere af lokalet 

• Som det er nævnt under afsnittet kantine, kan der i Café Nicolai bestilles servering af kaffe, te, rundstykker, kager, vand og frokost til møder. Dette gælder også til mødelokaler i Frederiksgade 78C. Det anbefales dog at man spiser frokosten i selve Café Nicolai (så undgår man madlugt og oprydning i mødelokalet).

Der er fjernvarme overalt i bygningerne i FO-byen. Hvis man f.eks. ikke kan få det varmt nok om vinteren, så kontakt pedellerne å tlf. 22 20 49 58.

FO-byen har et af Aarhus' største solcelleanlæg på tagene og vi er selvforsynende med strøm.

FO-byens pedelteam har til huse i Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8, niveau 0 = kælderen i lokale VA8-011. De træffes på tlf. 22 20 49 58 man.-tors. kl. 8-20.00 og fre. kl. 8-15.00. 
Pedellerne står for udlevering af nøgler og alarmkoder.

Henvend dig til pedellerne vedr. praktiske spørgsmål som f.eks. ophængning af billeder, persienner mv., reparationer, varmeanlæg, defekte pærer/neonrør osv.

Indgående post leveres af postbuddet hver formiddag. Så snart den ankommer, indskrives den i postlister, sorteres og lægges i postbakkerne i kopirummet.
Receptionens medarbejder sender en mail rundt, når posten er klar i postbakkerne og giver desuden besked om pakker og anbefalede breve, som er til afhentning i receptionen.
Udgående frankeret brevpost lægges i post-ud-bakken i kopirummet inden kl. 15.00 og det medtages til postkassen af receptionen samme dag.
Forsendelse af pakker og anbefalede breve sørger lejere af kontorhotel selv for.

Kontakt skoleleder Torben Dreier, hvis p-plads ønskes. Vi kan dog ikke love alle en plads, da vi har en lang venteliste.
Der patruljerer jævnligt p-vagter på pladserne, så det vil blive dyrt at holde der uden tilladelse.
Cykler må kun stilles i cykelstativerne.

Her afhentes pakker og breve, der skal kvitteres for.
Salg af transparenter og farvet papir til kopimaskinen og evt. andre kontorartikler.
Laminering af formater op til A3.

Receptionens medarbejdere tager gerne imod telefonbesked under møder, sygdom, fravær eller henviser til andet telefonnummer, hvis dette måtte ønskes.

Alm. rengøring (støvsugning, aftørring af flader, tømning af papirkurv) er med i lejen af kontorhotel, men lejer sørger selv for oprydning.

Der må ikke ryges indendørs i FO-byens lokaler, hverken kontorer, undervisningslokaler, frokostrum, fællesarealer m.v.
Det er tilladt at ryge på udendørs arealer i forbindelse med bygningerne, men stå venligst ikke lige uden for dørene, da det giver et meget dårligt signal og miljø over for besøgende. 
Overtrædelse af forbuddet vil medføre en advarsel og i gentagne tilfælde kan det betyde opsigelse af kontorlejemålet.

FO-Aarhus er medlem af f.eks. Aarhus Cityforening, Erhverv Aarhus, Østjysk Kompetencecenter, Dansk Oplysningsforbund (via sin landsorganisation Fora).

Desuden samarbejder FO-Aarhus med et utal af institutioner, foreninger, teatre, virksomheder, projekter. F.eks. Århus Produktionsskole, Århus Tekniske Skole, VUC, Musikhus Aarhus, Studenterhus Århus, Opgang 2's Livsteater, Ældre Sagen, Århus Retshjælp osv.

Adresser på alle samarbejdspartnerne findes i det interne Outlook-kartotek (mere end 1.700 adresser) og på FO-Aarhus' hjemmeside findes en beskrivelse over nuværende og tidl. projekter, som FO-Aarhus har og har haft kørende.

Bankforbindelse: Nordea.

Forsikringer: Alm. Brand.

Musik/radio: Der må ikke spilles så højt, at det kan forstyrre undervisning/arbejde i andre lokaler. Der må heller ikke spilles for åbne vinduer. Det er forbudt at spille trommer i lokalerne. Aktiviteter i bevægelseslokalerne skal foregå så stille, at det ikke forstyrrer andre i huset.

 • Tal ikke til eller med nogen, der er mere end for eksempel 10 meter fra dig - råb ikke, men gå hen og prik vedkommende på skulderen.
 • Skal du fortælle om ferie eller andet privat, sker det i cafemiljøet - ikke på kanten af skrivebordet, hvor du forstyrrer andre.
 • Lad være med at hilse, når du går gennem storrumskontoret - du har allerede hilst i morges, og du forstyrrer alle de andre også.
 • Overvej dit fodtøj - brug sko med bløde såler, så I forstyrrer hinanden mindst muligt.
 • Fald ikke i hyggesnak ved arbejdspladsen - gå afsides, for eksempel i cafemiljøet, hvis det ikke kan vente til senere.
 • Træn dig selv i ny kommunikation og signaler - skab opmærksomhed ved at fange kollegaens blik og brug nik til at signalere, at det ok at forstyrre.
 • Brug headsettet fra telefonen til at signalere, at I vil forstyrres, når I har det på.
 • Er der alligevel nogen, der bryder reglerne for storrumskontorer - for eksempel kolleger fra andre afdelinger eller gæster - så vis dem venligt hen til cafeområdet, så de vænner sig til, at det er der, man snakker.

Lejere af kontorhoteller anbefales at bruge egen mobiltlf.
Men hvis fastnetforbindelse ønskes kan bestillinger på oprettelser af lokal tlf. nr. i FO-byen eller ændringer vedrørende lokal tlf. nr. ske hos skoleleder Torben Dreier.
Der skal bruges en Cisco IP telefon, f.eks. model 7911G til omkring 1.000,00 kr.
Der skal bruges 0,75 time til oprettelse af nummer og forbindelse til ca. 600,00 kr
Der tildeles et telefon nummer af typen 87 46 45 XX
Der er mulighed for at indtale personligt telefonsvar
Der er mulighed for at lav viderestilling til f.eks. mobiltelefonen
Der ringes gratis til andre personer i FO-Aarhus' organisation, der har et 87 46 45 XX nummer. 
Som ekstra funktion kan programmet SymphonIP installeres (Windows XP).

Dette giver bl.a. mulighed for

 • At oprette "telefonbog"
 • Se tidligere opkald samt ubesvarede opkald (kald historik)
 • informationer om den person der tinger ind (via "DeGuleSider")

Denne installation tager ca. 0,75 time.

Der betales samtaletakst efter opgøres fra TDC på det enkelte nummer. Da FO har SKI aftale med TDC er det billigere takster end normalt.
Der betales ikke abonnement.

FO-byens hovednummer er: 87 46 45 00.

Hver lejer står selv for udsmykning af rummene, men der skal tages hensyn til husets stil og standard. Lejerne må under ingen omstændigheder selv bruge tape eller søm og skruer på væggene. Pedellerne hjælper gerne med ophængning af billeder m.v.

Blomster og grønne planter anskaffes og passes af lejer selv.

Skiltning (udendørs og indendørs) aftales med skoleleder Torben Dreier. Ingen løse sedler må klistres op på døre eller vægge - heller ikke på yderdøren!!

I samarbejde med FO-Aarhus