FO-byen i Aarhus (= Folkeoplysnings-byen)

Lidt om baggrunden for FO-byen, regler og services for medarbejdere, praktiske oplysninger m.v.

Historie

Frederiksgade 78 A, B og C + 79 og Vester Alle 8, 8000 Aarhus C

FO-byen er et område lige i centrum af Århus, der omfatter adresserne Frederiksgade 78 A, B og C + 79, samt Folkeoplysningens Hus i Vester Alle 8.

Visionen

Visionen med FO-byen er at skabe et centrum for netværk, idéudvikling og oplysning og handler bl.a. om en by for alle, om livskvalitet, om evnen og viljen til at sprænge rammer, om viljen til at lære at lære.

FO-byen er "rum" for og rammer om en ambition om at modernisere og revitalisere Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et åbent center for dannelse, uddannelse og meningsdannelse.

Målet er at udvikle sig til lokalområdets omdrejningspunkt for information og service inden for kultur og folkeoplysning generelt.

"Hverdagens højskole"

FO-byen er "hverdagens højskole", placeret der, hvor folk mødes, lever og bor. Den er folkeoplysningens nye platform i en mangfoldig verden, hvor den enkelte hele tiden skal skabe (eller genskabe) livsmening og selvforståelse.

FO-byen er et rart sted at være, der udfordrer, engagerer, involverer, og er en vigtig brik i den store by (Århus). Her findes noget, som mennesker har brug for, har lyst til at udforske, brænder for eller slet ikke kender. En blanding af cafe, bibliotek, forsamlingshus eller andet, som defineres af brugerne, styrker lokale kræfter og kulturtilbud og er grundlaget for at fastholde en lokal identitet.

FO-byen bryder med den gængse institutionstænkning og skaber rammer om og styrker aktivt medborgerskab, både til gavn for fællesskabet og for den enkelte.

Kernen i FO-byen

FO-byen har en specifikkerne- eller grundydelse - som den vokser omkring. Kernen er i dette tilfælde FO-Aarhus.

Den profil, FO-byen får, udvikles i et samspil medkernen, så brugerne oplever stedet som en helhed. Faste komponenter i FO-byen er undervisning, idébutik, mødested, café, arbejdende værksteder, salg af kunsthåndværk og andre produkter, events, projektværksted og meget mere.

Brugerindflydelse

FO-byens bæredygtighed er afhængig af dens evne til at imødekomme "kundernes" udtalte - og uudtalte behov - og af, om den er i stand til at fungere både som en rolig oase i en hektisk hverdag og som en inspirationskilde og en udfordrer af rutiner og vaner. Det er brugerne, der tydeligt sætter dagsorden og definerer indholdet - det er ikke Folkeoplysningslovens krav og bekendtgørelser.

I FO-byen er det frie møde mellem mennesker, ideer og meninger det centrale. Men ligeså vigtigt er det, at den både er velbeliggende og indbydende, samt at der er personalemæssige forudsætninger for, at FO-byen kan udfolde sig som "hverdagens højskole". Der skal formidles informationer, kultur og viden, men i lige så høj grad ske netværkspleje og formidling af kontakter, ideer, meninger og holdninger. 

At udvikle en FO-by kræver, at dem, som er involverede i den, er åbne, lydhøre og har respekt for hinandens ideer og tanker, at man uanset baggrund og tilhørsforhold betragtes som ligeværdige parter. FO-byen handler nemlig om livskvalitet, om rum og rammer for nærdemokrati og det, der giver mening for borgeren. Et rum for fællesskab, hjælp på tværs af generationer og brancher, tolerence, respekt og forpligtethed over for andre.

Partnerskaber

Både internt i FO-byen og udadtil laves partnerskaber med det lokale forretnings- og erhvervsliv og øvrige institutioner i området for på denne måde at nedbryde skel mellem erhvervsliv, statslige institutioner og frivilligt engagement og egetinitiativ (også kaldet civilsamfundet).

FO-byens formål er at skabe de bedst mulige rammer for "indbyggernes" innovation og vækst. Målet er at være førstevalg for innovative virksomheder. De væsentligste virkemidler er at stille relevant service til rådighed ved at tilbyde fleksible faciliteter, netværk og sparring samt kontakt til regionens erhvervsliv og vidensinstitutioner. Dynamik i og mellem virksomhederne er drivkraften.

FO-byen er både en rugekasse for nye virksomheder og et innovativt miljø for etablerede virksomheder. FO-byen vil også gerne huse udviklingsafdelinger fra større virksomheder og midlertidige projekter. Forskellighed og engagement er forudsætninger for inspiration og vækst.

FO-byen er kort sagt:

  • Et mødested, café, foredragssal, undervisningslokaler
  • Et formidlingssted, præsentation, borgerservice, digitalt og fysisk
  • Et dannelsesrum, lektieværksted, studie/fordybelse, medier og materialer
  • En fællesskabsagent, brobygger, igangsætter/katalysator

Inspiration fra Grundtvig

Vi er i vores daglige arbejde og i planlægningen af FO-byen meget inspireret af folkeoplysningens fader og digteren N.F.S. Grundtvig. Her er et af de centrale vers fra hans sang "Er lyset for de lærde blot?":

 

Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråler i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes!

Grundtvig