Læseforeningen er en frivillig non-profit forening, der arbejder med det formål at udbrede glæden ved at læse litteratur til så mange mennesker som muligt. Derfor kalder vi det en læserevolution! Vores arbejde består i at oprette og lede læsegrupper, baseret på højtlæsning og fælles refleksion.

Læseforeningens arbejde er baseret på erfaringer fra, og samarbejde med, The Reader Organisation i England. Gennem de sidste 10 år har The Reader Organisation drevet læsegrupper baseret på guidet fælles læsning i Liverpoolområdet som en del af deres Get Into Reading-projekt. Organisationen er nu ved at starte lignende projekter andre steder i England, samt i Australien og Canada.
I Danmark er Læseforeningen The Reader Organisations formelle samarbejdspartner.

Daglig leder og formand er Mette Steenberg. Læs mere på Læseforeningens egen hjemmeside.

Videnscenter for Folkeoplysning (Vifo) og Idrættens Analyseinstitut

Videnscenter for Folkeoplysning er en del af Idrættens Analyseinstitut, der er et uafhængigt institut med formidling, dataindsamling og forskning som arbejdsområder.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) indsamler, analyserer og formidler viden om folkeoplysningsområdet. Vifo dækker primært den folkeoplysende voksenundervisning med fokus på aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet samt det frivillige børne- og ungdomsarbejde med fokus på spejdere, politiske ungdomsorganisationer og religiøse ungdomsorganisationer.

Vifos opgaver er bl.a. at:

  • Skabe overblik over og indsigt i det brede folkeoplysningsområde.  
  • Analysere folkeoplysningsområdet.  
  • Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedrørende det brede folkeoplysende område.

Kontakt os gerne, hvis du har synspunkter eller ideer til konkrete analyser eller problemstillinger på folkeoplysningsområdet. 

 

Idrættens Analyseinstitut (Idan) fungerer i henhold til lov nr. 23 af 27. december 2014 (Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt).

Idan er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen. Instituttet har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Desuden skal instituttet analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.

Århus Forældrenævn er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje og daginstitutioner. Vi repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Ca. 90 % af alle institutioner og SFOer er medlemmer.

Århus Forældrenævn arbejder for at sikre en løbende forbedring af de pædagogiske tilbud i  Aarhus Kommune og arbejder tilsvarende imod enhver forringelse.

Og Århus Forældrenævn er altid 100% uafhængig af partipolitik, men samarbejder gerne med alle partier i Byrådet, som støtter vores holdninger generelt eller i enkeltsager.

Århus Forældrenævns daglige leder Mette Bach Larsen kan kontaktes på tlf 25481731 eller på mail post@foraeldrenaevnet.dk 

Læs mere på http://www.foraeldrenaevnet.dk/

KFUM's Sociale Arbejde

Young Connect er et mentortilbud baseret på frivillighed. Vi henvender os primært til unge med anbringelsesbaggrund i alderen 14-30 år, der kan profitere af en støtte fra frivillige ressourcestærke voksne som forberedelse til det selvstændige voksenliv.

Det kan handle om støtte til at blive fastholdt på sin uddannelse eller støtte til at komme i gang med en aktivitet, der på sigt fører til uddannelse. Det kan også handle om hjælp til at bekæmpe ensomhed, få et socialt netværk eller komme i gang med en fritidsinteresse. I Young Connect tager vi udgangspunkt i den enkelte unges aktuelle livssituation, og derefter beslutter vi sammen, hvad den unge ønsker hjælp med.

I Young Connect får den unge en frivillig mentor i to timer ugentligt. De frivillige forpligter sig til relationen i mindst 6 måneder.

Støttepunkter

  • Den unge kan få støtte af den frivillige mentor til følgende:
  • Kontakt til myndigheder som kommunen, banken, UU-vejlederen mm
  • Strukturere hverdagens mange gøremål som indkøb, tøjvask, lektier, kost mm.
  • Udforske forskellige sociale og aktive aktiviteter.
  • En fortrolig at snakke med.

Hele indsatsen koordineres af en koordinator, der hverver frivillige, uddanner dem og matcher dem med de unge. I Århus hedder hun Karin Skotte Kaimson, og kan kontaktes på 24628565.

Læs mere her http://youngconnect.kfumsoc.dk/ 

 

... at gøre væsentlige emner til samtalestof

I samarbejde med FO-Aarhus