Kulturgyngen har flyttet dele af sin administration til FO-Aarhus' kontorhotel i marts 2019.Om Kulturgyngen – Gyngen

Kulturgyngen er en socialøkonomisk virksomhed
Foreningen Kulturgyngen er en socialøkonomisk virksomhed i Aarhus midtby, der tilbyder Vejlednings- og opkvalificeringsforløb Kulturgyngen driver Gyngen  –  café, restaurant og scene.

Nøgleordene i Kulturgyngens arbejde er:

 1. Helhed
 2. Anerkendelse
 3. Inklusion

Helhed: Vi arbejder helhedsorienteret. Vi forsøger at tage hånd om det hele menneske.

Anerkendelse: Vi tager udgangspunkt i de ressourcer folk har. Ser på mulighederne i stedet for begrænsningerne.

Inklusion: Udgangspunktet er at alle skal have en chance og mulighed. Uanset alder, køn, race, religion eller seksuel orientering.

I vores daglige arbejde viser det sig, at alle mennesker har ressourcer, som kan bruges til både personlig udvikling og til at arbejde for et fælles mål. På Kulturgyngen kender hver enkelt medarbejder sin funktion og sit ansvar. Igennem anerkendelsen af egen indsats frigives energi, som bruges på vejen til arbejdsmarkedet og til den personlige udvikling.

Læs mere på http://gyngen.dk/

Videnscenter for Folkeoplysning (Vifo) og Idrættens Analyseinstitut

Videnscenter for Folkeoplysning er en del af Idrættens Analyseinstitut, der er et uafhængigt institut med formidling, dataindsamling og forskning som arbejdsområder.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) indsamler, analyserer og formidler viden om folkeoplysningsområdet. Vifo dækker primært den folkeoplysende voksenundervisning med fokus på aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet samt det frivillige børne- og ungdomsarbejde med fokus på spejdere, politiske ungdomsorganisationer og religiøse ungdomsorganisationer.

Vifos opgaver er bl.a. at:

 • Skabe overblik over og indsigt i det brede folkeoplysningsområde.  
 • Analysere folkeoplysningsområdet.  
 • Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedrørende det brede folkeoplysende område.

Kontakt os gerne, hvis du har synspunkter eller ideer til konkrete analyser eller problemstillinger på folkeoplysningsområdet. 

 

Idrættens Analyseinstitut (Idan) fungerer i henhold til lov nr. 23 af 27. december 2014 (Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt).

Idan er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen. Instituttet har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Desuden skal instituttet analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.

Århus Forældrenævn er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje og daginstitutioner. Vi repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Ca. 90 % af alle institutioner og SFOer er medlemmer.

Århus Forældrenævn arbejder for at sikre en løbende forbedring af de pædagogiske tilbud i  Aarhus Kommune og arbejder tilsvarende imod enhver forringelse.

Og Århus Forældrenævn er altid 100% uafhængig af partipolitik, men samarbejder gerne med alle partier i Byrådet, som støtter vores holdninger generelt eller i enkeltsager.

Århus Forældrenævns daglige leder Mette Bach Larsen kan kontaktes på tlf 25481731 eller på mail post@foraeldrenaevnet.dk 

Læs mere på http://www.foraeldrenaevnet.dk/

KFUM's Sociale Arbejde

Young Connect er et mentortilbud baseret på frivillighed. Vi henvender os primært til unge med anbringelsesbaggrund i alderen 14-30 år, der kan profitere af en støtte fra frivillige ressourcestærke voksne som forberedelse til det selvstændige voksenliv.

Det kan handle om støtte til at blive fastholdt på sin uddannelse eller støtte til at komme i gang med en aktivitet, der på sigt fører til uddannelse. Det kan også handle om hjælp til at bekæmpe ensomhed, få et socialt netværk eller komme i gang med en fritidsinteresse. I Young Connect tager vi udgangspunkt i den enkelte unges aktuelle livssituation, og derefter beslutter vi sammen, hvad den unge ønsker hjælp med.

I Young Connect får den unge en frivillig mentor i to timer ugentligt. De frivillige forpligter sig til relationen i mindst 6 måneder.

Støttepunkter

 • Den unge kan få støtte af den frivillige mentor til følgende:
 • Kontakt til myndigheder som kommunen, banken, UU-vejlederen mm
 • Strukturere hverdagens mange gøremål som indkøb, tøjvask, lektier, kost mm.
 • Udforske forskellige sociale og aktive aktiviteter.
 • En fortrolig at snakke med.

Hele indsatsen koordineres af en koordinator, der hverver frivillige, uddanner dem og matcher dem med de unge. I Århus hedder hun Karin Skotte Kaimson, og kan kontaktes på 24628565.

Læs mere her http://youngconnect.kfumsoc.dk/ 

 

PixVision

- et professionelt web- og grafisk bureau, som har specialiseret sig indenfor udvikling af grafiske løsninger, der skaber vækst. Vi fokuserer på at give vore kunder brugervenlige løsninger, som også har en effekt både inden for det trykte og digitale medie.  Vi er et team af engagerede medarbejdere, med hver vores spidskompetencer og tilbyder vores ydelser og sparring til små og mellemstore virksomheder.

Vi arbejder målrettet, struktureret og er ikke tilfredse før I er tilfredse.

Der kan laves løsninger vedr. følgende: Hjemmesider - Plakater - Logoer - WordPress - Tryk - Facebook - Web Tjek - Brevlinje og visitkort - Rådgivning og support.

Som kunde hos PixVision har du fri support som en del af vores løsninger. Det betyder, at vi, er klar til at hjælpe dig, når du får brug for det.

 

Se mere på 

http://pixvision.dk/

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe)

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for 86 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer. 

Som repræsentant for landets frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer kender vi frivilligheden og arbejder dagligt for at skabe de bedste betingelser og største udfoldelsesmuligheder for frivillige og foreninger i Danmark. Vores vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte i den frivillige verden.

Den frivillige indsats og foreningslivet på det sociale og sundhedsmæssie område er en uundværlig støtte for tusindvis af borgere, ligesom frivillige har afgørende betydning for aktiviteter inden for idræt, natur og kultur.

Frivilligt engagement har samtidig en værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte at tage et personligt socialt og medmenneskeligt ansvar. 

Derfor arbejder FriSe sammen med vore medlemer for et inkluderende og ansvarsfuldt fællesskab i lokalsamfundet og for at styrke deltagelsen og udfoldelsesmuligheder i den frivillige verden. 

Se mere på: https://frise.dk/

 

... at gøre væsentlige emner til samtalestof

I samarbejde med FO-Aarhus